Om Mariagerfjord Seniorråd

Seniorrådet er valgt for en fireårig periode. Seniorrådet skal rådgive Mariagerfjord Byråd i alle spørgsmål, der berører hverdagen for kommunens ældre borgere.

Byrådet og dets fagudvalg har derfor pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, som angår de ældre i kommunen. Det kan dreje sig om kommunens budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre, forslag til aktiviteter for ældre, kvalitetsstandarder, trafik og boligforhold og meget andet, der vedrører de ældre.

SE årsindberetning 2022
Det er vores opgave at være et direkte og demokratisk talerør til kommunens politkere om forholdene for seniorer.

Kort sagt, dette laver seniorrådet

  • Rådgiver kommunen, når den tager beslutninger, der vedrører ældre.
  • Medvirker aktivt i udformingen af kommunens ældrepolitik
  • Kommer med ideer til politikere og forvaltning.
  • Formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.
  • Seniorrådet skal sikre, at der etableres og opretholdes en tæt kontakt til ældre medborgere.
Seniorrådet behandler ikke personsager, men vi er altid interesseret i at høre fra borgere, der jar spørgsmål eller kendskab til problemer, der har principiel eller general interesse.
Hent brochuren om Seniorrådet